İçeriğe geç
Anasayfa » Yazılar » Ergenlik Döneminde Okul Başarısızlığı

Ergenlik Döneminde Okul Başarısızlığı

  • Genel

Okul ergenler için sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda yaşama hazırlık aşamasında denemelerin yapıldığı bir sosyal ortam olarak görülmelidir. Ergen bireyin bu sosyal ortamda arkadaşlarıyla olan iletişimi, öğretmeninin dış görünüşü, tutum ve davranışları ve okuldaki görevlilerin sergiledikleri tavır ergen bireyler için son derece önemlidir. Bu dönemde ebeveynler çocuklarının okul başarısını önemserken ergen bireyler bu durumu pek önemsememektedir. Ebeveyn okul başarısını gururlanacak bir olay olarak görürken ergen bireyler için durum bunun tam tersidir. Ergen ve okul başarısı arasındaki ilişkiyi saptamak adına yapılan bir araştırmada da görülmüştür ki; okul başarı düzeyi düşük olan ergen bireylerin çoğunda zeka düzeyi normal ve normalin üstündedir. Yapılan bu araştırmalar, ergen bireyin aile ve akranlarıyla yaşadığı sorun ve uyumsuzluklar yüzünden derslerinde başarısız olduğunu göstermiştir. Ergenlik döneminde, başarı veya başarısızlık kavramları yerine uyum güçlüğü ve okul güçlüğü terimleri kullanmak daha doğru olacaktır.Ergenlik dönemi değişiklikleri beraberinde getiren bir süreçtir. Bu değişiklikler hem olumlu hem de olumsuz değişiklikler olarak karşımıza çıkar. Olumsuz değişimlerden biri olan okul başarısında düşme , ergenin gerçek başarısını yansıtmama sorunudur. Okul başarısında düşme, erkeklerde kızlara oranla daha yüksektir. Ergenlik dönemindeki birey, hayatında değişiklikler yapar ve ilgi alanlarında farklılıklar meydana gelir. Bu değişimler ve farklılıkların sonucunda bireyin okul yaşamı etkilenir. Ergen bireyin odağında sosyalleşme ve arkadaşlık vardır. Bu durum ergen bireylerde derslerden uzaklaşmaya ve derslere olan ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Ergen birey akranları tarafından kabul görmeye okadar odaklanır ki okul başarısı arka planda kalır.

Okul Başarısızlığı Yaşayan Ergen Bireylerde görülmesi muhtemel belirtiler nelerdir?

•Derslere katılmama

•Ders sırasında başka uğraşlarla ilgilenmek

•Sınıf içinde yapılan etkinliklere katılmama

•Öğretmenleriyle çatışma

Okul Başarısızlığını Etkileyen faktörler nelerdir?

•Okul ortamı

•Baskıcı ebeveyn tutumu

•Bireysel özellikler

•Aile ortamı

•Motivasyon eksikliği

•Dikkat eksikliği

•Arkadaş ortamı

Okul Başarısızlığıyla Baş Etmek İçin Ne Yapmalıyız?

•Ergen bireyin öğretmeni ve okul rehberlik servisiyle görüşülüp bir anormallik varsa bir uzmana danışılmalı.

•Başarısızlık yaşayan Ergen bireyi suçlamak yerine neden başarısız olduğu üzerinde durulmalı.

•Anne ve baba çocuklarıyla ilgilenmeli ve destek olmalı.

•Ergen bireye verilen destek çok yönlü olmalıdır. Bu destek basit bir önemsenme değil aksine dikkate alınmak, anlaşılmak ve kabul görmeyi içinde barındırır.

•Ergen bireyin bedensel olarak sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun için sağlıklı beslenmeli ve spora teşvik edilmelidir.

•Ergen bireylerin geçirdiği bedensel ve duygusal değişimler ebeveynleri tarafından anlayışla karşılanıp desteklenmelidir.

•Ergenlik çağındaki bireyler kimlik arayışında oldukları için anne ve babaya karşı aykırı tavırlar sergileyebilirler. Bu tavırlar bastırılırsa ergen bireyde daha çok kaygı yaratır ve bu durum olumsuz bir sonuç verir. Bu durum karşısında ergen birey cesaretlendirilmeli ve belirli kurallar dahilinde bir yetişkin gibi davranmasına olumlu yönde izin verilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir