İçeriğe geç
Anasayfa » Hizmetler

Hizmetler

Ergeni Gelişim Enstitüsü bireylerdeki psikopatolojik bozuklukları ve gelişim geriliklerini erken tespit ederek doğru müdahale yöntemleriyle bireylerin sağlıklı yaşamlarını ve gelişimlerini sürdürmelerini amaçlar. Ergenlik dönemindeki bireyler, bilimsel ölçeklerle kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Bu analizler, psikopatolojik durumları ve gelişim geriliklerini tespit etmeye yönelik olup, elde edilen veriler doğrultusunda bireylere özel raporlar hazırlanır. Bu raporlar çerçevesinde, bireylere uygun ”Psikoterapi” veya ”Koçluk” hizmetleri sunulur. Enstitü bireylerin sağlıklı gelişimini etkili bir şekilde desteklemeyi hedefler.

Enstitü tarafından uygulanan hizmetler aşağıda listelenmiştir.

Gelişim Tarama/Rapor

Gelişim Tarama Raporu ve Gelişim Planı, ilk olarak bilimsel envanterlerce bireyin detaylı analizinin yapılması ve ardından analiz sonucu baz alınarak kişinin gelişim hedeflerinin tanımlanması ve son olarak hedeflere ulaşmak için atılacak adımların uzmanlarca tasarlanmasıdır. Rapor sonrasında gelişim planı enstitü tarafından, bireyin ihtiyacına uygun olarak bireysel psikoterapiyle ya da bireysel koçlukla uygulanır.

Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi, ruhsal bozuklukları tedavi etmede kullanılan, ICD-DSM-WHO gibi dünya sağlık otoritelerince kullanılması öneriler ve çeşitli türleri olan medikal bir tedavi yöntemidir. İlk yetişkinlik döneminde oluşabilecek bilişsel, duygusal ve davranışsal bozukluklara karşı kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biridir. En sık kullanılan psikoterapi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir; bdt, emdr, şema psikanaliz…

Bireysel Koçluk

Bireysel koçluk, hedeflere giden yolda bireye profesyonel olarak eşlik etmektir. Atılması gereken adımlar çoğu zaman tam karşımızda açıkça görülmektedir ancak bir türlü o adımları atamayız. İşte tam o noktada bir itici güç çok etkili olacaktır. Özellikle bireyin bir çok yanlış yöne yürüme ihtimali olan ilk yetişkinlik yıllarında bireysel koçluk bireyin yetişkinlik yıllarını şekillendirmede hayati öneme sahiptir.