İçeriğe geç
Anasayfa » Hizmetler » Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

ergeni gelişim enstitüsü

Bireysel Psikoterapi Çalışmalarımız

Bireysel psikoterapi, ruhsal bozuklukları tedavi etmede kullanılan, ICD-DSM-WHO gibi dünya sağlık otoritelerince kullanılması öneriler ve çeşitli türleri olan medikal bir tedavi yöntemidir. Ergenlik döneminde oluşabilecek bilişsel, duygusal ve davranışsal bozukluklara karşı kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biridir. En sık kullanılan psikoterapi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir; bdt, emdr, şema psikanaliz…Bireysel psikoterapinin özellikle kaygı bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozuklukları gibi çeşitli rahatsızlıklarda çoğu kez en az antidepresanlar kadar etkili olduğu bilinmektedir.

Bireysel psikoterapi yeterli eğitimleri almış doğru uzmanlar tarafından uygulandığı müddetce ortalama 8-12 seans sonucu olumlu sonuçlar vermektedir. Burada doğru uzmanla çalışılması psikoterapinin verimli olması açısından hayati öneme sahiptir.

Psikoterapinin başarılı olması için gerekli ön koşullar şöyle sıralanabilir; Bireyin psikoterapi sürecine istekli olması, uzmanın alanında yetkin olması ve ruhsal durum muayenesinin doğru yapılmış olup vaka formülasyonunun doğru tasarlanmış olması gerekir. Bu üç koşulda sağlandığı takdirde 8-12 seans sonrasında var olan bozuklukta anlamlı derecede düzelme beklenir.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO-World Health Organization) tarafından yapılan sağlık tanımı: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.”

Bireyde var olan herhangi bir sağlıksız durumun biyolojik, psikolojik ve sosyal değişkenlerin karşılıklı ve karmaşık etkileşimi sonucunda oluştuğu bilinmektedir. Temel amacımız bu karmaşık süreçleri en sade haline indirgeyerek bireyin var olan patolojik durumunun oluşum süreçlerini anlamasını sağlayıp gelişen farkındalığı ile hayatına müdahale gücünü arttırmaktır.

Haluk Ergeni, Klinik Psikolog