İçeriğe geç
Anasayfa » Hizmetler » Gelişim Tarama Raporu/Gelişim Planı

Gelişim Tarama Raporu/Gelişim Planı

Gelişim Tarama Raporu ve Gelişim Planı, ilk olarak bilimsel envanterlerce bireyin detaylı analizinin yapılması ve ardından analiz sonucu baz alınarak kişinin gelişim hedeflerinin tanımlanması ve son olarak hedeflere ulaşmak için atılacak adımların uzmanlarca tasarlanmasıdır. Rapor sonrasında gelişim planı enstitü tarafından, bireyin ihtiyacına uygun olarak bireysel psikoterapiyle ya da bireysel koçlukla uygulanır.

”Gelişim Tarama” bireyin geçmiş yaşam öyküsü, aile ve sosyal ilişkileri, genel görünümü, bilişsel yetileri(Bilinç, Yönelim, Bellek, Dikkat, Algılama, Dil, Soyut Düşünme, Yargılama, Düşünme, Gerçeği değerlendirme, Zeka…), duygudurum ve duygulanımı gibi faktörlerince değerlendirilmesidir. Bir problemin çözümünde atılacak ilk adım her zaman için problemin doğru tespit edilmesidir. Ergeni Gelişim Enstitüsü olarak danışanın müracaatı sonucunda yapılan ilk işlem ”Gelişim Tarama Raporunun” oluşturulmasıdır.

Rapor, uzman tarafından yapılan görüşmelere ek olarak gerekli görülen psikometrik ölçekleri de (MMPI, WISC-4, WAIS-4, Scl-90, Rorschach, Stanford Binet, TAT…) kapsamaktadır. Tüm bu gözlem, görüşme ve ölçekler sonucunda bireyin tüm bireysel özellikleri dikkate alınarak her bir birey için özel bir rapor oluşturulur. Bu durum özellikle ruh sağlığı ve kişilik gelişimi için en hassas konuların başında gelmektedir. Her bireyin içinde bulunduğu durum ve durumların kendine özgü dinamikleri olduğundan sağlanacak gelişim planı da her bir birey için özel olmak zorundadır. Aksi durumda gelişim sürecinin tam başarıyla sonuçlanması oldukça zordur. Tüm bu noktalara dikkat edilerek oluşturulan ”Gelişim Tarama Raporu” sonucu danışana en uygun ”Gelişim Planı” tasarlanır.