İçeriğe geç
Anasayfa » Hizmetler » Depresyon Grup Terapisi

Depresyon Grup Terapisi

Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Depresyonun genel tanımı ise bireyde günler, haftalar, aylar hatta yıllar boyu süren hayattan zevk alamama, özgüvensizlik, karamsarlık, isteksizlik, fizyolojik ve devinim işlevlerde yavaşlama halidir. Depresyonda olan bireyler derin bir üzüntü, keder ve elem duygularını baskın olarak hissettikleri için başka duyguları yaşayabilmekte zorlanmaktadırlar. Depresyonda olan bireylerde “değersizlik, kendini küçük görme ve işe yaramaz olarak görme” düşünceleri hakimdir.

   Depresyonda olan birey hayata karşı isteksizlik yaşamaktadır. Yaşamında yerine getirmesi gereken eylemleri ve sorumluluklarını yerine getirebilmekte zorlanmaktadır. Bu sebeple yaşam kalitesi düşmektedir. Bireyin depresyonu aşabilmesi ve hayatında işlevselliğini tekrardan kazanabilmesi yaşamını devam ettirebilmesi noktasında önemlidir. Depresyon ile birlikte kişilerarası ilişkilerde hasar görmektedir. Kişinin hayatta kalabilmesi için diğer insanlara olan ihtiyacı da zedelenmiş olacaktır.

   Grup terapileri ile birlikte depresyonda olan kişi en başta kişilerarası ilişkileri düzenlemede bir adım atmış olacaktır. Başka insanlar ile bir araya gelmeye başlayarak sosyal izolasyonundan sıyrılmaya başlayacaktır. Grup terapilerinin iyileştirici on bir temel başlığı vardır. Bunlar:

 • Umut Aşılama
 • Evrensellik
 • Özgecilik
 • Bilgi Aktarımı
 • Onarıcı Yineleyiş
 • Toplumsallaştırıcı Tekniklerin Geliştirilmesi 
 • Taklitçi Davranış
 • Bireysel Öğrenme
 • Grup Bağlılığı
 • Katarsis
 • Varoluş 

şeklinde sıralanabilir. Tüm bu başlıklar depresyon ile başa çıkabilme noktasında bireye destek olabilecektir. Depresyon destek grupları ile birlikte kişideki olumsuz düşünceler farklı bakış açıları ile birlikte aşılabilecektir. 

   “Depresyona girme” kavram yerçekiminin bir metaforudur. Sanki bizi aşağıya çeken bir güç varmış gibi. Grup terapileriyle yer çekimine karşı koyulan gezegenlere gitmenizde size destek olunacaktır.